Regulamin katalogu internetowego Gadzetypremium.pl

Wstępne
Właścicielem serwisu i administratorem jest firma Krzysztof Kubacki Agencja Reklamowa No.One z siedzibą w Zgierzu, zwana dalej Gadzetypremium.pl.
Firma realizuje wyłącznie hurtowe zamówienia na potrzeby firm i instytucji (B2B), nie prowadzi sprzedaży detalicznej (B2C).
Wszystkie zlecenia realizowane są zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

Zapytania ofertowe
Mogą Państwo złożyć zapytanie ofertowe poprzez formularz „Lista zapytania” , drogą elektroniczną poprzez email-a, bądź telefonicznie.
W odpowiedzi na Państwa zapotrzebowanie, zostanie przesłana oferta drogą elektoniczną na podany adres email.

Zamówienia
Umowa sprzedaży jest zawarta w momencie podpisania zamówienia przez Zamawiającego, osoby uprawnionej do zobowiązań finansowych firmy.
W zamówieniu zostaną określone wybrane produkty z identyfikującym je kodem, zamawianą ilością i ceną. Jeśli zamawiany jest produkt ze znakowaniem, określona jest metoda znakowania, ilość naniesionych kolorów i jego wielkość. W tym przypadku do zamówienia załączana jest wizualizacja produktu z wybraną metodą znakowania.
W zamówieniu jest również uzgodniony termin dostawy wybranych produktów.
Termin realizacji zamówienia liczony jest od daty otrzymania potwierdzenia zamówienia, pisemnej akceptacji projektu i uregulowania płatności. W przypadku jakichkolwiek zmian projektu (rodzaj powłoki, technika wykonania itp.) termin realizacji liczony jest od nowa.
Klient ma prawo zamówić każdy z produktów jako wzór w ilości 1 sztuki przed złożeniem finalnego zamówienia.
Gadzetypremium.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy nie ma faktycznej możliwości jego realizacji ze względu na brak asortymentu u swojego dostawcy.
Gadzetypremium.pl zastrzega sobie prawo zmiany techniki znakowania po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z Zamawiającym.
Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w opisach dostarczonych przez dostawców zewnętrznych. Gadzetypremium.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeśli na stanie magazynowym jest niewystarczająca ilość towaru bądź jeśli termin realizacji jest nierealny do wykonania, o czym poinformuje klienta drogą mailową oraz telefonicznie.
Podpisanie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez zamawiającego wszystkich postanowień zawartych w Regulaminie katalogu internetowego Gadzetypremium.pl.

Ceny
Podane ceny w katalogu internetowym Gadzetypremium.pl, są cenami netto, nie obejmują podatku VAT od towarów i usług w wysokości określonej przez obowiązujące prawo. Podatek należy doliczyć do podanych cen. Ceny nie uwzględniają kosztów znakowania i transportu.
Katalog internetowy Gadzetypremium.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen, w przypadku zmiany kursów walut lub zmiany obowiązujących stawek opłat celnych.
Ostateczne ceny produktów i usług są zawarte w zamówieniu.

Promocje
Promocje cenowe nie łączą się z innymi promocjami tj. „Zapisz się a Otrzymasz 5% rabatu na 1 Zamówienie”

Wysyłka towaru
Termin dostawy zamawianych produktów jest ustalany indywidualnie i jest zawarty w zamówieniu.
Koszty związane z dostawą zamawianych produktów pokrywa Zamawiający.
Zamawiający ma prawo do zamówienia własnego środka transportu.
Gadzetypremium.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy, w przypadku istniejących zaległosći płatniczych.

Rezygnacja zamówienia
Z zamówienia można zrezygnować do momentu gdy sklep Gadzetypremium.pl nie podjął działań związanych z: zamówieniem materiałów do produkcji, z samą produkcją lub znakowaniem towaru.
W przypadku rozpoczęcia realizacji zamówienia, Rezygacja z zamawianego towaru, po podpisaniu zamówienia przez Zamawiającego, wiąże się z poniesieniem kosztów w wysokości zamawianego towaru. Gadzetypremium.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeśli na stanie magazynowym jest niewystarczająca ilość towaru bądź jeśli termin realizacji jest nierealny do wykonania, o czym poinformuje klienta drogą mailową oraz telefonicznie.

Reklamacje
Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczonego towaru, w przypadku wykrycia wady towaru lub błędnej realizacji zamówienia fakt ten należy natychmiast zgłosić pracownikowi sklepu Gadzetypremium.pl. Termin składania reklamacji wynosi do 7 dni od daty otrzymania przesyłki.
Warunkiem przyjęcia reklamacji jest odesłanie towaru na własny koszt lub dostarczenie osobiście na adres sklepu, załączając pisemny opis wady produktu oraz swoje dane i nr zamówienia.
W przypadku niezgodności dostarczonego towwaru z podpisanym zamówieniem przez Zamawiającego, Gadzetypremium.pl zobowiązany jest do dostarczenia braków, lub wymiany wadliwych towarów.
Gadzetypremium.pl zastrzega sobie prawo do wystąpienia różnicy pomiędzy odcieniem koloru artykułów wskazanych na stronie serwisu, a odcieniem koloru przesłanego towaru będącego przedmiotem zamówienia.
Reklamacje towarów znakowych przez inne podmioty niż Gadzetypremium.pl nie będą rozpatrywane.

Postanowienia końcowe
Firma Gadzetypremium.pl zastrzega sobie prawo do:
– zmiany cen produktów w ofercie sklepu w trakcie dnia,
– wprowadzenia lub wycofania produktów do/z oferty w trakcie dnia,
– dokonania zmian w organizowanych akcjach promocyjnych w trakcie dnia,
– wydłużenia czasu realizacji zamówienia w przypadku gdy opóźnienie jest spowodowane przez czynniki niezależne od firmy.
W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego. Ewentualne sprawy sporne będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla właściciela firmy Gadzetypremium.pl.
Gadzetypremium.pl zastrzega sobie prawo wykorzystania wyprodukowanych oraz oznakowanych produktów reklamowych w celach marketingowych.
Gadzetypremium.pl zastrzega sobie prawo do wykorzystania logotypów firm i instytucji składających zamówienia do celów marketingowych. Logotypu nie zostaną wykorzystane po złożniu pisemnego zastrzeżenie do ich użycia. Znaki firmowe oraz logotypy firm składających zamówienie nigdy nie są udostępniane osobom trzecim.