Polityka Prywatności

Każdy użytkownik serwisu online Gadzetypremium.pl jest zobowiązany do zaakceptowania polityki prywatności, która definiuje zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Dane osobowe
Każdy użytkownik jest proszony o podanie wiarygodnych danych firmowych. Wymagamy jedynie tych danych, które są niezbędne w dalszym postępowaniu sprzedażowym. Wg Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz.U. Nr 133, poz. 883) wszystkie uzyskiwane dane osobowe są chronione i wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych i marketingowych, na potrzeby firmy Krzysztof Kubacki Agencja Reklamowa NO.ONE. Wszystkie gromadzone przez system dane osobowe użytkowników, wykorzystywane są do prawidłowej realizacji zamówień. Dane udostępniane są wyłącznie firmom pośredniczącym w realizacji zamówień (np firmom kurierskim). Firmy te wykorzystują przekazane dane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji zamówienia.

Przechowywanie danych osobowych
Dane firmowe i osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, która przechowywana jest na serwerze tego systemu w specjalnie wydzielonej strefie bezpieczeństwa. Administratorem danych gromadzonych przez system zapytań on-line www.gadzetypremium.pl jest firma Krzysztof Kubacki Agencja Reklamowa NO.ONE z siedzibą przy ul. Boya Żeleńskiego 19/3 w Zgierzu.

Subskrypcja newslettera
Zaprenumerowanie elektronicznego, bezpłatnego newslettera Gadzetypremium.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Pole to nie jest obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. System Gadzetypremium.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości (promocje, nowości) osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z polityką prywatności.

Cookies 
System Gadzetypremium.pl używa cookies do analizowania statystyki ruchu użytkowników. Wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce obsługi cookies nie spowoduje utrudnień w korzystaniu z systemu zamówień Gadzetypremium.pl.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań – prosimy pisać na adres: biuro@gradzetypremium.pl.